Begränsningskabel Premium

  • Produktbild 0
  • Produktbild 1
  • Produktbild 2
  • Produktbild 3
  • Produktbild 4
100m 399,00 kr (100 x 3,99 kr)
200m 629,00 kr (200 x 3,15 kr)
500m 1 229,00 kr (500 x 2,46 kr)

Förtennad begränsningskabel av koppar.

Signalkabel av mycket hög kvalitet och fungerar optimalt med samtliga robotgräsklippare på marknaden. 10 år garanti!

Begränsningskabeln begränsar området som robotgräsklipparen arbetar inom. Du bestämmer själv hur stort område som ska klippas och begränsar det med hjälp av kabeln. Den sänder ut en signal till gräsklipparen, som känner av var kabeln ligger. Därför arbetar den endast inom det inhägnade området och kör inte utanför ytan som inhägnats av kabeln. En Begränsningskabel fungerar således ungefär som ett osynligt staket.

Så länge kabeln är intakt skickas en effektiv signal till gräsklipparen. Om ett kabelbrott skulle förekomma signalerar gräsklipparen felet och arbetar inte. Då får du ett felmeddelande i stil med "ingen signal". Detsamma händer om kabeln inte anslutits till basstationen.

För att gräsklipparen ska kunna arbeta ostört och minimera risken för problem rekommenderas det att gräva ner kabeln i marken. Då får den maximalt skydd mot väder, skadedjur och andra risker. Det är också viktigt att Begränsningskabeln är högkvalitativ för att den ska hålla länge.